Podkarpatská Rus

čarokrásná dovolená u laskavých horalů


Nezávislý portál pro turisty směřující
Na podkarpatskou rus


 DOMŮ | TURISTICKÉ ZNAČENÍO PROJEKTU | VESNICE | HISTORIE | TRADICE | ARCHITEKTURA | POČASÍ | DOPRAVA | PENÍZE | MAPY | KNIHY |   ČLÁNKY | FOTOGALERIE
TURISTIKA | GPS | CYKLOTURISTIKA | ZIMNÍ SPORTY | UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
| ZÁJEZDY | DÁRKY | ZÁSADY CHOVÁNÍ | AMBASÁDA | POMOC | ODKAZYKoločava a Siněvir

Usť Čorná

svidovec

užanský národní park

boržava 

PIKUJ A POLONINA RUNA

  
 Turistické značení

Původní kvalitní turistické značení z doby První republiky bylo časem zničeno, po roce 1990 společně s rozpadem SSSR a s útlumem masové turistiky v Karpatech vzalo za své i občasné značení ukrajinské. V této situaci se iniciativy chopila skupina nadšenců s cílem obnovit značené turistické trasy na ohromném území ukrajinských Karpat. V části Ivanofrankivské oblasti (na severních svazích Karpat) značení provádějí polští turisté z PTTK a ukrajinské sdružení Karpatské stezky. Iniciátorem a realizátorem značení v Zakarpatské oblasti Ukrajiny (na bývalém území ČSR) je Karpatský turistický spolek, internetový portál Karpaty.net a ukrajinská Horská služba (Zakarpatskyj hirskij pošukovo-rjatuvalnyj zahin). Metodicky značení vychází z principů značení KČT a polského PTTK. Značení je od roku 2008 zcela financováno českou vládou prostřednictvím společnosti Člověk v tísni o. p. s. a od roku 2010 prostřednictvím Hnutí Duha Jeseníky, samotné značení provádějí dobrovolníci za úhradu nákladů za barvy a stravné. Více o projektu najdete zde.
 

Velkou předností českého, resp. středoevropského systému značení je snadné pochopení a vysoká četnost značek, která ulehčuje orientaci v terénu. Cílem pětileté práce nadšenců a dobrovolníků je vyznačení 650 km tras v nejatraktivnějších oblastech Zakarpatí a zpřístupnění polonin i bočních hřebenů a vrcholů s vyznačením vzdálenosti na směrových tabulích v ukrajinském jazyce (s názvy shodnými s turistickými mapami vydávanými v posledních letech na Ukrajině).

 

Všechny doposud vyznačené turistické trasy v Zakarpatské oblasti jsou dnes již součástí ukrajinských turistických map, které je ovšem obtížné koupit jinde než ve velkých městech (seznam map a prodejních míst). Schéma tras najdete na stránkách ukrajinské organizace Karpatski stežki.

Na s

 

Informace o loňském projektu značení financovaného z prostředků Česko-polského fóra v oblasti Poloniny Runa naleznete zde.

 

Při pohybu v horách Zakarpatí nepodceňujte nebezpečí. Vzdálenosti a dostupnost mají zde zcela jiná měřítka. Lehce se vám při bloudění může stát, že si trasu prodloužíte ne o několik hodin ale třeba i o den či dva, což v případě špatného počasí a nedostatečného vybavení může být osudné. V případě ohrožení na horách volejte ukrajinskou horskou službu, která je vybavena našimi mapami. Horské území je rozděleno regionálně a v každé oblasti působí horská služba se služebnou v příslušném městě.

 

Telefony na horskou službu (PDF, JPG, nebo na kartičce do batohu).

          
       


Koločava a Siněvirské jezero
 

Přirozeným východiskem značených cest je vesnice Koločava a vesnice Usť Čorná (značky vycházejí z náměstí). Kolem Kolčavy je vyznačeno na 160 km tras a lze díky nim bez problémů nastoupit na poloninu Krásná, přejít k jezeru Siněvir, na bývalou čs-polskou hranici a do ivanofrankivské oblasti přes osadu Svoboda nebo se vydat do Mižhorja a na poloninu Boržava. Lze také vyjít na vrch Strimba nebo přes sedlo Prislop do údolí Německé Mokré a Usť Čorné.

Schéma značení okolí jezera Siněvir v pdf si můžete stáhnout zde, schéma značení v okolí Koločavy najdete zde.
GPS souřadnice tras najdete zde.          


          
Horhany - oblast Usť Čorné

V oblasti Usť Čorné je vyznačeno asi 90 km tras a lze zde nastoupit na poloninu Svidovec nebo se vydat na sever přes Turbat (kdysi žel. stanice Masarykovo údolí) po stopách úzkorozchodky a dále do stále divokých Horhan na Sivulju. Přes Tempu lze přejít po červené značce poloninu Svidovec směrem do Kvasů, na Jasiňu a Rachov.

Schéma značení v pdf si můžete stáhnout zde.
GPS souřadnice tras najdete zde.


 

         


 

Polonina Svidovec

 

Je vyznačen červený nástup z Usť Čorné na Tojasku a přechod Svidovce až do Kvasů s modrou odbočkou do Rachova. Zelená značka vede přes Dragobrat do Jasině.


Schéma značení v pdf si můžete stáhnout zde.
GPS souřadnice tras najdete zde.       

Užanský národní park
V UNP ve Velikém Berezném nad Užhorodem začíná transkarpatská magistrála, která by měla být dokončena až po Goverlu v roce 2012. UNP je zajímavý rozsáhlými porosty listnatých lesů a pralesů a krásnou členitou krajinou. Díky nižší nadmořské výšce vrcholů je tato oblast vhodná i pro méně zdatné turisty.

 

Schéma značení v pdf si můžete stáhnout zde.
GPS souřadnice tras najdete zde.

     

 

 


Polonina Boržava
 

V roce 2009 jsme začali obnovovat trasy na polonině Boržava, práce již byly dokončeny a prakticky všechny důležité trasy jsou vyznačeny
a jsou i na ukrajinské turistické mapě, vydané v roce 2014 (mapa).

Schéma značení v pdf si můžete stáhnout zde.
GPS souřadnice tras najdete zde.

              

 

 

Pikuj a polonina runa
 
 

Během svého pobytu ve vesnicích se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru horských údolí. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro domorodce i pro nádhernou přírodu Karpat přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt je financován vládou ČR prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR.

© Společnost Člověk v tísni, Hnutí Duha Jeseníky, 2012